Měsíční archív: Říjen 2013

Původ příjmení a co znamenají

Původ některých českých příjmení je poměrně zajímavý a to nejen co se týče samotného názvu, ale i konkrétní informace, která se týká vzniku příjmení jako takových. Jméno ani příjmení si ale zkrátka a dobře člověk nikdy nevybírá. Zatímco v minulých letech bylo všechno dáno, v době současné si v mnohých případech můžete nechat jméno i příjmení změnit. Není to ale nijak jednoduchý proces a to zejména v případě, že jde o změnu příjmení – musí k tomu být skutečně pádný důvod, pokud nežádáte o jméno za svobodna.

Pokud budeme mluvit vyloženě jen o příjmeních v češtině, ta jsou odvozena zejména od křestních jmen, která jsou u nás už od nepaměti.

Existuje ale i celá řada příjmení, která jsou naopak odvozena od přídavných jmen, příjmení, která jsou odvozena od různých barev nebo druhů jídla atd. Češi se ale stále častěji začínají zajímat o to, co vlastně jejich vlastní příjmení znamená a jak vzniklo. Věřte, že i taková informace může být v mnoha ohledech přínosná a zejména pak velmi zajímavá.

Na internetu lze najít celou řadu různých příjmení, ale rozhodně nemusíte zoufat, pokud mezi nimi nenajdete své vlastní jméno. Jde vlastně jen o takový základní seznam, který většinou poskytuje ministerstvo vnitra a rozhodně nelze předpokládat, že se v něm najdou absolutně všechna jména, která se vyskytují v České republice.

Vložil Genealogie příjmení | Tagged , , , , | Zanechat komentář

Příbuzenské vztahy názvy

Příbuzenské vztahy jsou v mnohých rodinách poměrně složité a tak stejně je to i s jejich některými názvy. Příbuzenské vztahy ale nejsou jen vztahy mezi lidmi, jako jsou rodiče a jejich děti, ale i mezi dalšími příbuznými, kteří patří, jak se říká, do rodiny. Některé příbuzenské vztahy jsou pro některé členy rodiny složité, zejména pak co se týče dětí, a díky jednotlivým názvům si tak můžete být absolutně jisti tím, kdo je kdo. Dětem je ale nutné takové názvy přesně vysvětlit, na rozdíl od dospělých, kteří v tomto směru nemají ani zdaleka problém.

Příbuzenství se obecně rozděluje do dvou základních kategorií, které jsou už na první pohled zcela jasné. Příbuzenství pokrevní a nepokrevní. Pokrevním příbuzenstvím se myslí zejména rodina, jako je matka a otec a jejich děti. V tomto případě se jedná o přímé příbuzné, nikoli o ty nepokrevní, kterým se taky velmi často říká vzdálení příbuzní. O jednotlivých názvech, které jsou obecně uplatňovány nejen u nás, ale po celém světě, se můžete informovat zejména na internetu, kde jsou napsány nejen jednotlivé názvy pro bližší i vzdálené příbuzenstvo, ale i jejich význam. Po jejich přečtení tak velmi snadno zjistíte, jak máte kterému příbuznému říkat nebo jak jej oslovovat.

V našich končinách se nejvíce uplatňuje název teta a strýc. Teta je sestra jednoho z rodičů a strýc je zase bratr jednoho z rodičů. U nás například nemá oficiální název osoba ve vztahu k dítěti, která je sestřenicí jednoho z rodičů. U nás se obecně takové osobě říká buď jménem, nebo je oslovována jako teta či strýc. Teta a strýc jsou velmi oblíbené názvy dokonce i pro nejbližší přátele některých rodičů – vždy to bereme ke vztahu k dětem.

Vložil Bádání v archívech | Tagged , , , | Zanechat komentář

Rodokmen Přemyslovců

Přemyslovci byl rod, který se stal vůbec první knížecí i královskou dynastií a to nejen u nás, ale i v celé Evropě. Podle dochovaných historických záznamů je známo, že zakladatelem tohoto rodu se stal Přemysl Oráč, který pocházel z místa, kde je dnešní vesnice Stadice a jeho ženou byla Libuše, Krokova dcera – zajisté velmi dobře znáte z pověsti. Pokud bychom ale měli zmínit prvního a historicky doloženého Přemyslovce, pak by se bezpochyby jednalo o Bořivoje I., který byl Hostivítovým synem a tak i vnukem Přemysla Oráče a Libuše.

Rod Přemyslovců zanikl vraždou krále Václava III., který se zároveň stal posledním Přemyslovcem a navíc se jednalo o nejmladšího krále, který se dožil tak nízkého věku.

Král Václav III. byl zavražděn v Olomouci, jeho smrt nebyla doposud nijak objasněna, ale pouze se ví, že se jednalo o vraždu. V Olomouci můžete i v současné době navštívit místo, kde byl Václav zavražděn. Co je ale velmi zajímavé je nejen samotný rodokmen, který byl mimo jiné během jednotlivých let několikrát upraven a pozměněn, ale i jednotlivé teorie o tom, jak vůbec původně vznikl rod Přemyslovců. Teorií o vzniku této dynastie je totiž hned několik, pojďme se proto podívat na některé z nich.

Jednou z teorií je, že Bořivoj byl původně synem Rostislava, což byl moravský kníže pocházející z dynastie, která u nás vládla v tu dobu – Mojmírovci.

O některých dalších a nutno podotknout, že i poměrně zajímavých teoriích, se můžete informovat zejména na internetu, kde koluje celá řada zajímavých informací. A to nejen o rodu Přemyslovců, ale i o dalších dynastiích, které u nás v minulých letech vládly.

Vložil Sestavení rodokmenu | Tagged , , , | Zanechat komentář