Archív štítků: Původ příjmení v ČR

Původ příjmení

Každé v současné době používané příjmení má svůj celkem jasný původ. Výjimkou samozřejmě nejsou ani veškerá česká příjmení, u některých z nich je původ možné snadno odvodit, některá vznikla například z aktuálního povolání našich předků, jejich bydliště, jejich zájmů nebo koníčků.

Existuje ale i velké množství českých příjmení, která nelze zařadit do žádné podskupiny nebo skupiny původu, některá byla odvozena podle barev, jiná zase údajně podle rostlin a některých živočichů. Seznam nejčastěji se vyskytovaných příjmení v České republice je možné najít o jeden článek níže a to včetně stručných informací o jejich původu.

V historii nebylo užívání příjmení povinností a nutnost jej nosit vznikla až za vlády císařovny Marie Terezie. Židům bylo v té době nakázáno, že si musí vzít příjmení německého původu a pokud tak neučiní, příjmení jim bude automaticky přiděleno. Jména se tak začala postupně určovat nejen podle místa bydliště, ale i na základě původu. Výjimkou samozřejmě nebyla ani posměšná příjmení, která byla udělována zpravidla náhodně. Do 19. století se navíc vyslovovalo psané -au- jako -ou-, což bylo později zcela zrušeno, ale příjmení tak tak jako tak zachována v celém svém názvu, jen se začala vyslovovat jinak.

V současné době lze narazit na obrovské množství poněmčených příjmení, za což nesou vinu hlavně tehdejší úředníci, kteří tuto skutečnost dělali schválně. Na základě některých vydaných spisů a prokázání této skutečnosti bylo následně povoleno, že si občané, kteří měli poněmčené příjmení, mohli příjmení měnit – tehdy byl za změnu takového příjmení účtován poplatek 5 Kčs, ale občané, kteří si chtěli změnit příjmení českého původu za tuto změnu zaplatili 125 Kčs.

Vložil Historie příjmení | Tagged , , | Zanechat komentář

Původ příjmení podle abecedy

Devět nejčastějších příjmení v České republice a to podle posledních průzkumů. Přinášíme vám proto stručné informace o devíti nejčastěji se vyskytovaných příjmeních u nás a jejich původu.

Novák/Nováková 

Původ příjmení pramení ze zpoždění.

Největší procento Nováků dostalo jméno příjmení v minulosti kvůli tomu, že měli neustále zpoždění, stále se na ně muselo někde čekat a do společnosti tak přicházeli jako nový nebo přišli do lokality, která již dříve byla osídlena jinými obyvateli.

Novákem byl ale pojmenován i ten, kdo přešel na jinou náboženskou víru nebo ten, kdo neustále objevoval něco nového a snažil se přicházet vždy na nové věci.

Procházka/Procházková

Původ se odráží v aktuálním ději nebo zaměstnání. V minulosti byl ten, koho pojmenovali Procházka, často na cestách, procházkách a hojně o nich mluvil a referoval. Procházkou mohl být i ten, kdo do svého zaměstnání chodil pěšky.

Dvořák/Dvořáková

Jedná se o původ příjmení, které bylo odvozeno od aktuálního stavu a zaměstnání. Jednalo se o osoby, kteří byli nejčastěji sedláci, případně byli majiteli svobodného dvora nebo na svobodném dvoře trvale pracovali. Velmi často byli původem dnešních Dvořáků i ti, kdo pracovali u šlechtického či královského dvora, například dvořané.

Černý/Černá

Příjmení Černý/Černá pramení hlavně z aktuálního stavu duše a těla. Nejčastěji se jednalo o předky, kteří měli černé vlasy, snědou pleť, tmavé oči nebo černé vousy. Výjimkou ale není ani oblíbenost černé barvy a za Černé byli považováni ti, kdo často nosili černé oděvy a šperky.

Svoboda/Svobodová

Původ příjmení se řadí mezi ty, které pramení z aktuálního stavu nebo zaměstnání. Původ příjmení se vztahuje ke svobodným a nepoddajným sedlákům v historii, příjmení však mohlo vzniknout i z názvu vsi, ve které konkrétní obyvatel bydlel a ves měla svobodu ve svém oficiálním názvu.

Novotný/Novotná

Původ příjmení Novotný/Novotná je téměř stejný s příjmením Novák/Nováková. Jednalo se tedy o člověka, který přišel do obce jako nový občan.

Veselý/Veselá

Původ tohoto příjmení souvisí s ironickým posměchem. Nejčastěji se vztahovalo k tzv. smutným rytířům, kterým se později začalo v rámci výsměchu říkal veselý rytíři. Naopak ale pochází i od předků, kteří měli vždy dobrou náladu a uvažovali optimisticky.

Kučera/Kučerová

Příjmení pochopitelně souvisí s předky, kteří měli kučeravé vlasy, ale předem zároveň mohl žít ve vsi, která měla konkrétní slovo ve svém názvu.

Horák/Horáková

Původ tohoto příjmení se nejčastěji vztahuje k předkům, kteří do vsi přicházeli z hor. Ačkoli se třeba původně jmenovali jinak, toto příjmení jim automaticky bylo přidělováno.

Vložil Historie příjmení | Tagged , , | Zanechat komentář