Archív štítků: Původ příjmení

Původ příjmení podle abecedy

Devět nejčastějších příjmení v České republice a to podle posledních průzkumů. Přinášíme vám proto stručné informace o devíti nejčastěji se vyskytovaných příjmeních u nás a jejich původu.

Novák/Nováková 

Původ příjmení pramení ze zpoždění.

Největší procento Nováků dostalo jméno příjmení v minulosti kvůli tomu, že měli neustále zpoždění, stále se na ně muselo někde čekat a do společnosti tak přicházeli jako nový nebo přišli do lokality, která již dříve byla osídlena jinými obyvateli.

Novákem byl ale pojmenován i ten, kdo přešel na jinou náboženskou víru nebo ten, kdo neustále objevoval něco nového a snažil se přicházet vždy na nové věci.

Procházka/Procházková

Původ se odráží v aktuálním ději nebo zaměstnání. V minulosti byl ten, koho pojmenovali Procházka, často na cestách, procházkách a hojně o nich mluvil a referoval. Procházkou mohl být i ten, kdo do svého zaměstnání chodil pěšky.

Dvořák/Dvořáková

Jedná se o původ příjmení, které bylo odvozeno od aktuálního stavu a zaměstnání. Jednalo se o osoby, kteří byli nejčastěji sedláci, případně byli majiteli svobodného dvora nebo na svobodném dvoře trvale pracovali. Velmi často byli původem dnešních Dvořáků i ti, kdo pracovali u šlechtického či královského dvora, například dvořané.

Černý/Černá

Příjmení Černý/Černá pramení hlavně z aktuálního stavu duše a těla. Nejčastěji se jednalo o předky, kteří měli černé vlasy, snědou pleť, tmavé oči nebo černé vousy. Výjimkou ale není ani oblíbenost černé barvy a za Černé byli považováni ti, kdo často nosili černé oděvy a šperky.

Svoboda/Svobodová

Původ příjmení se řadí mezi ty, které pramení z aktuálního stavu nebo zaměstnání. Původ příjmení se vztahuje ke svobodným a nepoddajným sedlákům v historii, příjmení však mohlo vzniknout i z názvu vsi, ve které konkrétní obyvatel bydlel a ves měla svobodu ve svém oficiálním názvu.

Novotný/Novotná

Původ příjmení Novotný/Novotná je téměř stejný s příjmením Novák/Nováková. Jednalo se tedy o člověka, který přišel do obce jako nový občan.

Veselý/Veselá

Původ tohoto příjmení souvisí s ironickým posměchem. Nejčastěji se vztahovalo k tzv. smutným rytířům, kterým se později začalo v rámci výsměchu říkal veselý rytíři. Naopak ale pochází i od předků, kteří měli vždy dobrou náladu a uvažovali optimisticky.

Kučera/Kučerová

Příjmení pochopitelně souvisí s předky, kteří měli kučeravé vlasy, ale předem zároveň mohl žít ve vsi, která měla konkrétní slovo ve svém názvu.

Horák/Horáková

Původ tohoto příjmení se nejčastěji vztahuje k předkům, kteří do vsi přicházeli z hor. Ačkoli se třeba původně jmenovali jinak, toto příjmení jim automaticky bylo přidělováno.

Vložil Historie příjmení | Tagged , , | Zanechat komentář

Židovská příjmení

Česká příjmení mají svou naprosto jasnou historii, která je obecně velmi dobrá známá a je velmi jednoduchá – rodinná historie příjmení je skutečnost, kterou si lze v mnoha případech celkem snadno odvodit už ze samotného názvu. U židovských příjmení to ale ani zdaleka není tak jednoduché, původ židovských příjmení by vydalo dokonce i za vědecké studium a všechny informace týkající se příjmení se více méně odráží v celém národu. Historie je nejen velmi dlouhá, ale bezpochyby i velice zajímavá, což židovská příjmení řadí mezi nejvýznamnější na světě.

Začátky židovských příjmení jsou datovány už ve středověku a velmi raném novověku, kdy byli lidé oslovováni jasně a srozumitelně. V první řadě to bylo jméno, následoval přídomek, který se nejčastěji vztahovat k tomu, kde konkrétní osoba bydlí nebo co vykonává za povolání. Židé se ale postupem času začínali stěhovat a často přicházeli z Německa nebo Rakouska, takže jejich příjmení bylo často židovskoněmecké. Poté byla některá židovská příjmení přímo zakázána a to císařem Josefem II. a Židé byli donuceni přijmout příjmení typicky německá. Zároveň byla zvolena jména a příjmení, která bylo možné využívat a která byla naopak zcela zakázána. A v tu chvíli se rozběhl obchod se jmény. Pokud totiž kdokoli chtěl jméno, které bylo na listině jako zakázané, musel za něj zaplatit a nebylo to právě málo. Kdo nebyl ochoten zaplatit, musel sáhnout po jméně německém.

Židovská příjmení a jejich původ je v dnešní době velmi náročné identifikovat a to hlavně díky některým úředníkům, kteří v minulosti dělali velké obchody s některými doklady. V dnešní době, pokud má někdo židovské příjmení, nutně to ještě neznamená, že je původem skutečně Žid – historicky je dokonce doloženo, že židovská jména nosí i ti, jejichž předkové z židovského prostředí nepocházeli.

Vložil Historie příjmení | Tagged , , | Zanechat komentář

Původ příjmení a co znamenají

Původ některých českých příjmení je poměrně zajímavý a to nejen co se týče samotného názvu, ale i konkrétní informace, která se týká vzniku příjmení jako takových. Jméno ani příjmení si ale zkrátka a dobře člověk nikdy nevybírá. Zatímco v minulých letech bylo všechno dáno, v době současné si v mnohých případech můžete nechat jméno i příjmení změnit. Není to ale nijak jednoduchý proces a to zejména v případě, že jde o změnu příjmení – musí k tomu být skutečně pádný důvod, pokud nežádáte o jméno za svobodna.

Pokud budeme mluvit vyloženě jen o příjmeních v češtině, ta jsou odvozena zejména od křestních jmen, která jsou u nás už od nepaměti.

Existuje ale i celá řada příjmení, která jsou naopak odvozena od přídavných jmen, příjmení, která jsou odvozena od různých barev nebo druhů jídla atd. Češi se ale stále častěji začínají zajímat o to, co vlastně jejich vlastní příjmení znamená a jak vzniklo. Věřte, že i taková informace může být v mnoha ohledech přínosná a zejména pak velmi zajímavá.

Na internetu lze najít celou řadu různých příjmení, ale rozhodně nemusíte zoufat, pokud mezi nimi nenajdete své vlastní jméno. Jde vlastně jen o takový základní seznam, který většinou poskytuje ministerstvo vnitra a rozhodně nelze předpokládat, že se v něm najdou absolutně všechna jména, která se vyskytují v České republice.

Vložil Genealogie příjmení | Tagged , , , , | Zanechat komentář