Archív kategorií: Rodinná historie přijmení

Význam příjmení

Význam některých příjmení lze poměrně snadno odvodit. V České republice, zejména pokud jde o typická česká příjmení, je totiž ve většině případů příjmení odvozeno od nějakého přívlastku. Pokud tedy víte, jak před mnoha lety příjmení vznikla, lze si dát snadno jednu a dvě dohromady. Pokud jste ale o vzniku příjmení nikdy neslyšeli, pak čtěte a dozvíte se to!

Pokud bychom měli mluvit o důležitém datu v naší historii, byl by to bezpochyby rok 1786, kdy vládl císař Josef II. Ten se totiž zasloužil o Patent české posloupnosti a nařídil, aby byla jména děděna z otce na děti. Rodiče si tak za žádných okolností nemohli vybrat jméno pro své dítě, ale ze zákona, hlavně kvůli výběru daní, se dítě muselo jmenovat po svém otci. V českém jazyce je hlavně díky tomuto patentu nejvíce příjmení odvozeno právě od křestních jmen - jména a příjmení byla po mnoho let různě zdrobňována, byly k nim přidávány přívlastky nebo byla jména zkracována. Výjimkou ale rozhodně nejsou ani jména, která byla z větší části převzata z různých cizích jazyků, zejména pak z němčiny.

V současné době je možné na internetu najít naprosto bez problémů stránky, které se zabývají četností jmen a příjmení v České republice. Díky jednoduchému vyhledávači na konkrétních stránkách se tak můžete podívat, jak často a kde se nejčastěji vyskytuje jméno a příjmení, které je shodné s tím vaším.

Vložil Rodinná historie přijmení | Tagged , , , | Zanechat komentář

Četnost příjmení v ČR

Už jste se někdy zamysleli nad tím, kolik lidí v České republice má naprosto stejné příjmení jako vy? Nebo nad tím, jak vůbec vaše příjmení vzniklo? V současné době lze některé informace najít naprosto bez problémů na internetu, což ostatně platí v souvislosti s četností příjmení a vlastních křestních jmen, ale dokonce se můžete i podívat, jak vlastně vaše příjmení vzniklo – u některých příjmení, která jsou odvozena hlavně od přívlastků, je naprosto evidentní už na první pohled, jak vlastně ono příjmení vzniklo.

V rámci četnosti příjmení se na prvních příčkách nachází pochopitelně jména, která jsou typicky česká. Zpravidla se tak jedná o příjmení jako je Novák, Svoboda, Novotný, Dvořák, Černý nebo Procházka – to ostatně platí jak v souvislosti s rodem mužským, tak i v rámci rodu ženského. Vyhledáte-li své příjmení, nebude vám ukázáno jen to, na jaké příčce v rámci četnosti v České republice se vaše příjmení drží, ale i počet osob, které si nesou to stejné příjmení.

V současné době se například na prvním místě drží příjmení Nováková, kdy četnost ukazuje celkem 35 739 příjmení v České republice, na druhém místě je pak příjmení Novák s počtem 34 272.

Na četnost příjmení se zaměřují některé internetové stránky, které vám po zadání konkrétního příjmení do vyhledávače ukáží, kolik osob nosící toto příjmení se v České republice nachází. Podívat se ale například můžete i na kompletní seznam jednotlivých křestních jmen a jejich počet na území naší republiky. Příkladem jsou rodiče, kteří se rozhodují nad jménem svého prozatím nenarozeného dítěte a nechtějí, aby jejich dítě mělo stejné jméno, jak každé třetí nebo čtvrté dítě v republice.

Vložil Rodinná historie přijmení | Tagged , , , | Zanechat komentář

Genealogie příjmení

Zajímali jste se někdy o původ svého příjmení? Například jak vzniklo nebo jaký byl jeho postupný vývoj? Pokud ne, pak je rozhodně na čase, abyste se pustili do bádání po původu svého příjmení. A nejde jen o to vaše. Jak vlastně vznikla příjmení v České republice a jaký byl jejich následný postupný vývoj během let? Čtěte dál a dozvíte se vše o původu příjmení v českých zemích.

Obecně se říká, že jméno, příjmení a svůj původ si žádný člověk nevybírá. Zkrátka a dobře dědíme to, co už mají naši rodiče, měli jejich rodiče a tak dále. Není tomu ale ani zdaleka tak dávno, co se u nás teprve objevila příjmení a jejich vznik tak nemá zase tak dlouhou historii. Ale pokud jde o jména, ta tu byla už dávno. Lidé se totiž odjakživa nějak pojmenovávali, respektive šlo o různé přezdívky. Nejvíc jmen však bylo těch biblických nebo apoštolských. V jedné vesnici se tak po několika letech nacházelo například dvacet Janů nebo Petrů a Pavlů. Aby bylo možné od sebe jednotlivce odlišit, aby každý člověk věděl, kdo je vlastně kdo, začala se ke jménům dávat různá přirovnání, ze kterých následně začala vznikat právě příjmení.

A od čeho byla ona příjmení odvozována? Zpravidla od profese, kterou daná osoba vykonávala. Pokud tedy například Petr byl svou profesí řezník, začalo se mu říkat Petr Řezníček. Obdobným způsobem pak vznikala další a další jména a příjmení s tím, že byly používány nejen profese, ale i například různé přívlastky nebo doplňky ve slovech, aby bylo možné příjmení rozlišovat.

Ovšem pokud jde o původ vašeho vlastního příjmení, lze jej celkem snadno odvodit logicky. Na internetu se ale nachází poměrně dost informací o tom, jak konkrétní příjmení i jména vznikala během let.

Vložil Rodinná historie přijmení | Tagged , , , | Zanechat komentář