Původ příjmení

Každé v současné době používané příjmení má svůj celkem jasný původ. Výjimkou samozřejmě nejsou ani veškerá česká příjmení, u některých z nich je původ možné snadno odvodit, některá vznikla například z aktuálního povolání našich předků, jejich bydliště, jejich zájmů nebo koníčků.

Existuje ale i velké množství českých příjmení, která nelze zařadit do žádné podskupiny nebo skupiny původu, některá byla odvozena podle barev, jiná zase údajně podle rostlin a některých živočichů. Seznam nejčastěji se vyskytovaných příjmení v České republice je možné najít o jeden článek níže a to včetně stručných informací o jejich původu.

V historii nebylo užívání příjmení povinností a nutnost jej nosit vznikla až za vlády císařovny Marie Terezie. Židům bylo v té době nakázáno, že si musí vzít příjmení německého původu a pokud tak neučiní, příjmení jim bude automaticky přiděleno. Jména se tak začala postupně určovat nejen podle místa bydliště, ale i na základě původu. Výjimkou samozřejmě nebyla ani posměšná příjmení, která byla udělována zpravidla náhodně. Do 19. století se navíc vyslovovalo psané -au- jako -ou-, což bylo později zcela zrušeno, ale příjmení tak tak jako tak zachována v celém svém názvu, jen se začala vyslovovat jinak.

V současné době lze narazit na obrovské množství poněmčených příjmení, za což nesou vinu hlavně tehdejší úředníci, kteří tuto skutečnost dělali schválně. Na základě některých vydaných spisů a prokázání této skutečnosti bylo následně povoleno, že si občané, kteří měli poněmčené příjmení, mohli příjmení měnit – tehdy byl za změnu takového příjmení účtován poplatek 5 Kčs, ale občané, kteří si chtěli změnit příjmení českého původu za tuto změnu zaplatili 125 Kčs.

Vložil Historie příjmení | Tagged , , | Zanechat komentář

Původ příjmení podle abecedy

Devět nejčastějších příjmení v České republice a to podle posledních průzkumů. Přinášíme vám proto stručné informace o devíti nejčastěji se vyskytovaných příjmeních u nás a jejich původu.

Novák/Nováková 

Původ příjmení pramení ze zpoždění.

Největší procento Nováků dostalo jméno příjmení v minulosti kvůli tomu, že měli neustále zpoždění, stále se na ně muselo někde čekat a do společnosti tak přicházeli jako nový nebo přišli do lokality, která již dříve byla osídlena jinými obyvateli.

Novákem byl ale pojmenován i ten, kdo přešel na jinou náboženskou víru nebo ten, kdo neustále objevoval něco nového a snažil se přicházet vždy na nové věci.

Procházka/Procházková

Původ se odráží v aktuálním ději nebo zaměstnání. V minulosti byl ten, koho pojmenovali Procházka, často na cestách, procházkách a hojně o nich mluvil a referoval. Procházkou mohl být i ten, kdo do svého zaměstnání chodil pěšky.

Dvořák/Dvořáková

Jedná se o původ příjmení, které bylo odvozeno od aktuálního stavu a zaměstnání. Jednalo se o osoby, kteří byli nejčastěji sedláci, případně byli majiteli svobodného dvora nebo na svobodném dvoře trvale pracovali. Velmi často byli původem dnešních Dvořáků i ti, kdo pracovali u šlechtického či královského dvora, například dvořané.

Černý/Černá

Příjmení Černý/Černá pramení hlavně z aktuálního stavu duše a těla. Nejčastěji se jednalo o předky, kteří měli černé vlasy, snědou pleť, tmavé oči nebo černé vousy. Výjimkou ale není ani oblíbenost černé barvy a za Černé byli považováni ti, kdo často nosili černé oděvy a šperky.

Svoboda/Svobodová

Původ příjmení se řadí mezi ty, které pramení z aktuálního stavu nebo zaměstnání. Původ příjmení se vztahuje ke svobodným a nepoddajným sedlákům v historii, příjmení však mohlo vzniknout i z názvu vsi, ve které konkrétní obyvatel bydlel a ves měla svobodu ve svém oficiálním názvu.

Novotný/Novotná

Původ příjmení Novotný/Novotná je téměř stejný s příjmením Novák/Nováková. Jednalo se tedy o člověka, který přišel do obce jako nový občan.

Veselý/Veselá

Původ tohoto příjmení souvisí s ironickým posměchem. Nejčastěji se vztahovalo k tzv. smutným rytířům, kterým se později začalo v rámci výsměchu říkal veselý rytíři. Naopak ale pochází i od předků, kteří měli vždy dobrou náladu a uvažovali optimisticky.

Kučera/Kučerová

Příjmení pochopitelně souvisí s předky, kteří měli kučeravé vlasy, ale předem zároveň mohl žít ve vsi, která měla konkrétní slovo ve svém názvu.

Horák/Horáková

Původ tohoto příjmení se nejčastěji vztahuje k předkům, kteří do vsi přicházeli z hor. Ačkoli se třeba původně jmenovali jinak, toto příjmení jim automaticky bylo přidělováno.

Vložil Historie příjmení | Tagged , , | Zanechat komentář

Židovská příjmení

Česká příjmení mají svou naprosto jasnou historii, která je obecně velmi dobrá známá a je velmi jednoduchá – rodinná historie příjmení je skutečnost, kterou si lze v mnoha případech celkem snadno odvodit už ze samotného názvu. U židovských příjmení to ale ani zdaleka není tak jednoduché, původ židovských příjmení by vydalo dokonce i za vědecké studium a všechny informace týkající se příjmení se více méně odráží v celém národu. Historie je nejen velmi dlouhá, ale bezpochyby i velice zajímavá, což židovská příjmení řadí mezi nejvýznamnější na světě.

Začátky židovských příjmení jsou datovány už ve středověku a velmi raném novověku, kdy byli lidé oslovováni jasně a srozumitelně. V první řadě to bylo jméno, následoval přídomek, který se nejčastěji vztahovat k tomu, kde konkrétní osoba bydlí nebo co vykonává za povolání. Židé se ale postupem času začínali stěhovat a často přicházeli z Německa nebo Rakouska, takže jejich příjmení bylo často židovskoněmecké. Poté byla některá židovská příjmení přímo zakázána a to císařem Josefem II. a Židé byli donuceni přijmout příjmení typicky německá. Zároveň byla zvolena jména a příjmení, která bylo možné využívat a která byla naopak zcela zakázána. A v tu chvíli se rozběhl obchod se jmény. Pokud totiž kdokoli chtěl jméno, které bylo na listině jako zakázané, musel za něj zaplatit a nebylo to právě málo. Kdo nebyl ochoten zaplatit, musel sáhnout po jméně německém.

Židovská příjmení a jejich původ je v dnešní době velmi náročné identifikovat a to hlavně díky některým úředníkům, kteří v minulosti dělali velké obchody s některými doklady. V dnešní době, pokud má někdo židovské příjmení, nutně to ještě neznamená, že je původem skutečně Žid – historicky je dokonce doloženo, že židovská jména nosí i ti, jejichž předkové z židovského prostředí nepocházeli.

Vložil Historie příjmení | Tagged , , | Zanechat komentář

Význam příjmení

Význam některých příjmení lze poměrně snadno odvodit. V České republice, zejména pokud jde o typická česká příjmení, je totiž ve většině případů příjmení odvozeno od nějakého přívlastku. Pokud tedy víte, jak před mnoha lety příjmení vznikla, lze si dát snadno jednu a dvě dohromady. Pokud jste ale o vzniku příjmení nikdy neslyšeli, pak čtěte a dozvíte se to!

Pokud bychom měli mluvit o důležitém datu v naší historii, byl by to bezpochyby rok 1786, kdy vládl císař Josef II. Ten se totiž zasloužil o Patent české posloupnosti a nařídil, aby byla jména děděna z otce na děti. Rodiče si tak za žádných okolností nemohli vybrat jméno pro své dítě, ale ze zákona, hlavně kvůli výběru daní, se dítě muselo jmenovat po svém otci. V českém jazyce je hlavně díky tomuto patentu nejvíce příjmení odvozeno právě od křestních jmen - jména a příjmení byla po mnoho let různě zdrobňována, byly k nim přidávány přívlastky nebo byla jména zkracována. Výjimkou ale rozhodně nejsou ani jména, která byla z větší části převzata z různých cizích jazyků, zejména pak z němčiny.

V současné době je možné na internetu najít naprosto bez problémů stránky, které se zabývají četností jmen a příjmení v České republice. Díky jednoduchému vyhledávači na konkrétních stránkách se tak můžete podívat, jak často a kde se nejčastěji vyskytuje jméno a příjmení, které je shodné s tím vaším.

Vložil Rodinná historie přijmení | Tagged , , , | Zanechat komentář

Četnost příjmení v ČR

Už jste se někdy zamysleli nad tím, kolik lidí v České republice má naprosto stejné příjmení jako vy? Nebo nad tím, jak vůbec vaše příjmení vzniklo? V současné době lze některé informace najít naprosto bez problémů na internetu, což ostatně platí v souvislosti s četností příjmení a vlastních křestních jmen, ale dokonce se můžete i podívat, jak vlastně vaše příjmení vzniklo – u některých příjmení, která jsou odvozena hlavně od přívlastků, je naprosto evidentní už na první pohled, jak vlastně ono příjmení vzniklo.

V rámci četnosti příjmení se na prvních příčkách nachází pochopitelně jména, která jsou typicky česká. Zpravidla se tak jedná o příjmení jako je Novák, Svoboda, Novotný, Dvořák, Černý nebo Procházka – to ostatně platí jak v souvislosti s rodem mužským, tak i v rámci rodu ženského. Vyhledáte-li své příjmení, nebude vám ukázáno jen to, na jaké příčce v rámci četnosti v České republice se vaše příjmení drží, ale i počet osob, které si nesou to stejné příjmení.

V současné době se například na prvním místě drží příjmení Nováková, kdy četnost ukazuje celkem 35 739 příjmení v České republice, na druhém místě je pak příjmení Novák s počtem 34 272.

Na četnost příjmení se zaměřují některé internetové stránky, které vám po zadání konkrétního příjmení do vyhledávače ukáží, kolik osob nosící toto příjmení se v České republice nachází. Podívat se ale například můžete i na kompletní seznam jednotlivých křestních jmen a jejich počet na území naší republiky. Příkladem jsou rodiče, kteří se rozhodují nad jménem svého prozatím nenarozeného dítěte a nechtějí, aby jejich dítě mělo stejné jméno, jak každé třetí nebo čtvrté dítě v republice.

Vložil Rodinná historie přijmení | Tagged , , , | Zanechat komentář

Genealogie příjmení

Zajímali jste se někdy o původ svého příjmení? Například jak vzniklo nebo jaký byl jeho postupný vývoj? Pokud ne, pak je rozhodně na čase, abyste se pustili do bádání po původu svého příjmení. A nejde jen o to vaše. Jak vlastně vznikla příjmení v České republice a jaký byl jejich následný postupný vývoj během let? Čtěte dál a dozvíte se vše o původu příjmení v českých zemích.

Obecně se říká, že jméno, příjmení a svůj původ si žádný člověk nevybírá. Zkrátka a dobře dědíme to, co už mají naši rodiče, měli jejich rodiče a tak dále. Není tomu ale ani zdaleka tak dávno, co se u nás teprve objevila příjmení a jejich vznik tak nemá zase tak dlouhou historii. Ale pokud jde o jména, ta tu byla už dávno. Lidé se totiž odjakživa nějak pojmenovávali, respektive šlo o různé přezdívky. Nejvíc jmen však bylo těch biblických nebo apoštolských. V jedné vesnici se tak po několika letech nacházelo například dvacet Janů nebo Petrů a Pavlů. Aby bylo možné od sebe jednotlivce odlišit, aby každý člověk věděl, kdo je vlastně kdo, začala se ke jménům dávat různá přirovnání, ze kterých následně začala vznikat právě příjmení.

A od čeho byla ona příjmení odvozována? Zpravidla od profese, kterou daná osoba vykonávala. Pokud tedy například Petr byl svou profesí řezník, začalo se mu říkat Petr Řezníček. Obdobným způsobem pak vznikala další a další jména a příjmení s tím, že byly používány nejen profese, ale i například různé přívlastky nebo doplňky ve slovech, aby bylo možné příjmení rozlišovat.

Ovšem pokud jde o původ vašeho vlastního příjmení, lze jej celkem snadno odvodit logicky. Na internetu se ale nachází poměrně dost informací o tom, jak konkrétní příjmení i jména vznikala během let.

Vložil Rodinná historie přijmení | Tagged , , , | Zanechat komentář

Program na tvorbu rodokmenu

V současné době se nemusíte spoléhat jen na papír a tužku. Veškeré poznatky a záznamy si nemusíte zapisovat postupně do řádků na papír, ale pohodlně si je můžete zapsat do svého počítače.

Lépe řečeno do programu, který zapsané informace uchová a vy na ně budete mít možnost navázat během svého dalšího bádání. Tvorba rodokmenu je běh na dlouhou trať a chcete-li vytvořit rodokmen, kterému nebudou chybět žádné informace o vaší rodové linii, budete si muset dát skutečně záležet a zároveň budete muset bádání věnovat spoustu času.

Dohledání některých důležitých informací v archivech není snadné a hlavně časově nenáročné, takže se připravte na to, že vaše mozkové buňky se během této činnosti pěkně nadřou. Věřte ale, že se pro vás bádání a hledání v archivech stane zábavou, na kterou se budete každý den těšit. Tak na co ještě čekáte? Už jste si našli vhodný program pro tvorbu vašeho rodokmenu?

Volně dostupných programů zdarma je v současné době na internetu víc než dost. Více méně by se dalo říct, že si stačí jen vybrat. Pozornost věnujte hlavně těm programům, které jsou v češtině. Snadno se tak začnete orientovat v nabídce, kterou program nabízí, a pokud navíc trpíte neznalostí angličtiny, nebudete si muset nabídku funkcí v programu překládat, čímž ztrácíte další čas navíc. Zaznamenávání, vedení a úprava rodokmenu se pro vás díky ideálnímu programu stane daleko jednodušší. Velmi dobré jsou hlavně ty programy, které tvoří velmi rozsáhlou databázi uživatelů a jejich doposud sestavených rodokmenů.

Pokud se ve vašem rodokmenu objeví totožné údaje příbuzného, které jsou shodné s údaji příbuzných jiných uživatelů, budete programem automaticky upozorněni.

Vložil Rodové linie | Tagged , , , | Zanechat komentář

Genealogie tvorba rodokmenu

Genealogie je historickou vědou, která se přímo zabývá především vztahy mezi lidmi, které plynou z jejich společné rodové linie a původu a zároveň sleduje druhy svazků v rodině a jejich proměnu. Tvorba rodokmenu není v žádném případě jednoduchou záležitostí a nechcete-li mít v souvislosti se sestavením rodokmenu žádné potíže a hlavně časové ztráty, vyhledání zkušeného genealoga je pro vás ideálním řešením. Jak vám může pomoci? Na základě informací, které odborníkovi poskytnete, vám bude sestaven kompletní rodokmen vaší rodiny, do kterého si navíc budete mít možnost dál zapisovat sami své další žijící příbuzné.

Genealogové se věnují nejen vytvoření rodokmenu jako takového, ale na základě vámi poskytnutých fotografií jsou je dokonce mnohdy schopni přiřadit. Genealogie je velmi složitá věda, která vyžaduje nejen zkušenosti, ale i dostatek volného času, který ne všichni máme. Pokud si už předem nejste jisti tím, že budete mít na sestavení rodokmenu čas, najděte si vhodného odborníka, respektive genealoga. Jak ale postupovat v případě, že si skutečně chcete poradit se stavením rodokmenu sami? Pamatujte, že základní potřebou jsou hlavně informace, které nejvíce můžete načerpat od svých žijících příbuzných, zejména od babiček a dědečků nebo od jejich rodičů. Od nich navíc můžete získat nejen informace, ale i fotografie, které jsou ve většině případů z druhé strany popsány a to nejen v souvislosti se jmény, ale i daty nebo místy – důležitá jsou pro vás hlavně místa narození.

Velmi užitečné jsou hlavně online programy určené pro sestavení rodokmenu. Pokud uložíte některé informace o svém předkovi do programu a některá jiná registrovaná osoba má podobné informace vztahující se k jedné a té  samé osobě, automaticky budete programem na tuto skutečnost upozorněni. Takové programy jsou navíc velmi snadno dostupné na internetu a navíc jsou zcela zdarma.

Vložil Rodové linie | Tagged , , , | Zanechat komentář

Tvorba rodokmenu

Sestavení rodokmenu je běh na dlouhou trať. Rozhodně neočekávejte, že lusknete prstem a během několika prvních dní vám na stole bude ležet kompletně sestavený rodokmen vaší rodiny. S dokumenty se během sestavování budete muset naučit správně pracovat, budete si muset začít všímat drobných detailů, které hrají velkou roli ve správném nalezení některého z vašich příbuzných. Sestavení rodokmenu bezpochyby potrápí vaše mozkové buňky a rozhodně se u něj pěkně zapotíte. Tak na co ještě čekáte? Už jste se pustili do bádání po svých vlastních předcích?

V první řadě nutno zmínit, že k sestavení rodokmenu je zapotřebí dostatku času, odhodlání a hlavně trpělivosti. Ideálním prostředkem k zapisování svých poznatků jsou některé online rodokmeny, které umožňují dokonce i vkládání fotografií.

Na místo papírových archů tak vezměte do ruky počítač a najdete se ideální program pro tvorbu rodokmenu, nejlépe ten, který je v češtině. Velmi podstatnou součástí sestavení rodokmenu jsou vhodné informační zdroje, bez kterých se rozhodně neobejdete. Jednu část základních informací budou tvořit veškeré záznamy poskytované vašimi příbuznými, druhou část informací pak budete muset čerpat z různých archivů, zejména těch matričních.

Nejste si jisti, jestli na tvorbu rodokmenu budete mít čas a jestli práci vůbec zvládnete? Můžete se v tomto případě obrátit na některé specializované genealogy, kteří se přímo zabývají tvorbou rodokmenů. Tak jako tak jim ale budete muset poskytnout veškeré informace týkající se vaší rodiny a vašich předků. Výhodou je, že získáváte kompletně sestavený rodokmen během několika měsíců, ale pochopitelně si budete muset výrazně připlatit.

Cena sestavení rodokmenu se pohybuje zejména v závislosti na tom, do jakého roku se v bádání po předcích chcete dostat.

Vložil Programy na tvorbu rodokmenu | Tagged , , , | Zanechat komentář

Rodokmen online

Zajímá vás, jaká je historie vaší rodiny? Hodláte začít pracovat na sestavení rodokmenu? Pak se připravte na náročnou a časově velmi zdlouhavou činnost, která vás ale dokonale pohltí a posune do historie vlastní rodiny.

Bez informací lze začít ale jen velmi těžko, vsaďte proto v první řadě na návštěvu u vašich nejstarších příbuzných a stále dokola se ptejte. Kdo byli vaši předkové? Jaká byla jejich jména a rodná příjmení? Kde se narodili, kde zemřeli a kde žili? Všechny informace, které od nejstarších členů rodiny získáte, vám rozhodně usnadní nejen náročné hledání jednotlivých členů rodiny, ale i sestavování rodokmenu jako takového.

V první řadě se naučte dokonale se orientovat v online matričních záznamech, které vám poskytnou největší množství informací, aniž byste museli vytáhnou paty z domova.

Matriční záznamy jsou bez problémů dostupné každému online. Stačí se jen naučit orientovat se a dávat dobrý pozor během hledání svého předka. Pochopitelně musíte vědět, koho vlastně hledáte. A pokud nehodláte veškeré informace zapisovat na papír, podívejte se po některém dostupném programu, který slouží k sestavení rodokmenu. V současné době existuje doslova několik desítek volně dostupných programů, které jsou naprosto běžně volně ke stažení zdarma na internetu. Optimální jsou pochopitelně ty programy, které jsou celé v češtině a všem tak usnadňují ovládání i vyhledávání. S programem si navíc ušetříte spoustu práce i prostoru, čehož v případě rodokmenu v papírové podobě rozhodně nedosáhnete.

Papírová podoba je ale tradiční způsob, který má své velké kouzlo. Záleží tedy jen a jen na vás, zda si zvolíte sestavení rodokmenu online a budete tak mít možnost nahlédnout například do rodokmenů dalších badatelů.

Vložil Programy na tvorbu rodokmenu | Tagged , , , | Zanechat komentář