Genealogie hledání předků

Zdá se vám, že nevíte o svých předcích nebo své celé rodině ani zdaleka všechno? I to je docela dost možné, protože pátrání v historii vlastní rodiny je v mnoha případech velmi složité. Dvojnásobek to platí v případě, že někteří členové vaší rodiny již nežijí a nemohou vám tak poreferovat, kdo by mohl být dalším vašim příbuzným a to doposud žijícím nebo zemřelým. Sestavení rodokmenu není v dnešní době rozhodně nic neobvyklého a stále více lidí se obrací na odborníky, kteří jsou schopni sestavit podrobný rodokmen, ve kterém budou zahrnuti všichni členové vaší rodiny už od počátku.

Každý z nás má více méně dvě možnosti, jak si zajistit rodokmen své nebo jiné rodiny. Jak na internetu, tak i v různých inzercích najdete různé typy inzerátů, kde lidé nabízí sestavení rodokmenu a to samozřejmě za určitý poplatek. Ceny jsou rozdílné, ale rozhodně se nikdy nejedná o nijak levnou záležitost a navíc musíte počítat s tím, že sestavení rodokmenu trvá v řádech měsíců. Vždy je navíc nutné najít někoho, kdo se sestavováním rodokmenů přímo zabývá. Druhou možností je, že si rodokmen sestavíte zcela sami. Pokud se už v počátku hodláte této variantě vyhnout, měli byste dobře zvážit své možnosti. Ono na jednu stranu jde o velmi zajímavou práci, která se navíc leckomu může zalíbit. Nutno podotknout, že to není nijak jednoduché a alespoň minimální informace o své rodině a o některých předcích budete muset vědět v obou dvou případech.

V první řadě je dobré, abyste věděli jména a příjmení svých předků a to alespoň po pradědečka a prababičku. V případě, že se jedná o ženy, které se do vaší rodiny přivdaly, je dobré, abyste byli obeznámeni s jejich příjmení za svobodna.

Vložil Hledání předků | Tagged , , , , | Zanechat komentář

Původ příjmení a co znamenají

Původ některých českých příjmení je poměrně zajímavý a to nejen co se týče samotného názvu, ale i konkrétní informace, která se týká vzniku příjmení jako takových. Jméno ani příjmení si ale zkrátka a dobře člověk nikdy nevybírá. Zatímco v minulých letech bylo všechno dáno, v době současné si v mnohých případech můžete nechat jméno i příjmení změnit. Není to ale nijak jednoduchý proces a to zejména v případě, že jde o změnu příjmení – musí k tomu být skutečně pádný důvod, pokud nežádáte o jméno za svobodna.

Pokud budeme mluvit vyloženě jen o příjmeních v češtině, ta jsou odvozena zejména od křestních jmen, která jsou u nás už od nepaměti.

Existuje ale i celá řada příjmení, která jsou naopak odvozena od přídavných jmen, příjmení, která jsou odvozena od různých barev nebo druhů jídla atd. Češi se ale stále častěji začínají zajímat o to, co vlastně jejich vlastní příjmení znamená a jak vzniklo. Věřte, že i taková informace může být v mnoha ohledech přínosná a zejména pak velmi zajímavá.

Na internetu lze najít celou řadu různých příjmení, ale rozhodně nemusíte zoufat, pokud mezi nimi nenajdete své vlastní jméno. Jde vlastně jen o takový základní seznam, který většinou poskytuje ministerstvo vnitra a rozhodně nelze předpokládat, že se v něm najdou absolutně všechna jména, která se vyskytují v České republice.

Vložil Genealogie příjmení | Tagged , , , , | Zanechat komentář

Příbuzenské vztahy názvy

Příbuzenské vztahy jsou v mnohých rodinách poměrně složité a tak stejně je to i s jejich některými názvy. Příbuzenské vztahy ale nejsou jen vztahy mezi lidmi, jako jsou rodiče a jejich děti, ale i mezi dalšími příbuznými, kteří patří, jak se říká, do rodiny. Některé příbuzenské vztahy jsou pro některé členy rodiny složité, zejména pak co se týče dětí, a díky jednotlivým názvům si tak můžete být absolutně jisti tím, kdo je kdo. Dětem je ale nutné takové názvy přesně vysvětlit, na rozdíl od dospělých, kteří v tomto směru nemají ani zdaleka problém.

Příbuzenství se obecně rozděluje do dvou základních kategorií, které jsou už na první pohled zcela jasné. Příbuzenství pokrevní a nepokrevní. Pokrevním příbuzenstvím se myslí zejména rodina, jako je matka a otec a jejich děti. V tomto případě se jedná o přímé příbuzné, nikoli o ty nepokrevní, kterým se taky velmi často říká vzdálení příbuzní. O jednotlivých názvech, které jsou obecně uplatňovány nejen u nás, ale po celém světě, se můžete informovat zejména na internetu, kde jsou napsány nejen jednotlivé názvy pro bližší i vzdálené příbuzenstvo, ale i jejich význam. Po jejich přečtení tak velmi snadno zjistíte, jak máte kterému příbuznému říkat nebo jak jej oslovovat.

V našich končinách se nejvíce uplatňuje název teta a strýc. Teta je sestra jednoho z rodičů a strýc je zase bratr jednoho z rodičů. U nás například nemá oficiální název osoba ve vztahu k dítěti, která je sestřenicí jednoho z rodičů. U nás se obecně takové osobě říká buď jménem, nebo je oslovována jako teta či strýc. Teta a strýc jsou velmi oblíbené názvy dokonce i pro nejbližší přátele některých rodičů – vždy to bereme ke vztahu k dětem.

Vložil Bádání v archívech | Tagged , , , | Zanechat komentář

Rodokmen Přemyslovců

Přemyslovci byl rod, který se stal vůbec první knížecí i královskou dynastií a to nejen u nás, ale i v celé Evropě. Podle dochovaných historických záznamů je známo, že zakladatelem tohoto rodu se stal Přemysl Oráč, který pocházel z místa, kde je dnešní vesnice Stadice a jeho ženou byla Libuše, Krokova dcera – zajisté velmi dobře znáte z pověsti. Pokud bychom ale měli zmínit prvního a historicky doloženého Přemyslovce, pak by se bezpochyby jednalo o Bořivoje I., který byl Hostivítovým synem a tak i vnukem Přemysla Oráče a Libuše.

Rod Přemyslovců zanikl vraždou krále Václava III., který se zároveň stal posledním Přemyslovcem a navíc se jednalo o nejmladšího krále, který se dožil tak nízkého věku.

Král Václav III. byl zavražděn v Olomouci, jeho smrt nebyla doposud nijak objasněna, ale pouze se ví, že se jednalo o vraždu. V Olomouci můžete i v současné době navštívit místo, kde byl Václav zavražděn. Co je ale velmi zajímavé je nejen samotný rodokmen, který byl mimo jiné během jednotlivých let několikrát upraven a pozměněn, ale i jednotlivé teorie o tom, jak vůbec původně vznikl rod Přemyslovců. Teorií o vzniku této dynastie je totiž hned několik, pojďme se proto podívat na některé z nich.

Jednou z teorií je, že Bořivoj byl původně synem Rostislava, což byl moravský kníže pocházející z dynastie, která u nás vládla v tu dobu – Mojmírovci.

O některých dalších a nutno podotknout, že i poměrně zajímavých teoriích, se můžete informovat zejména na internetu, kde koluje celá řada zajímavých informací. A to nejen o rodu Přemyslovců, ale i o dalších dynastiích, které u nás v minulých letech vládly.

Vložil Sestavení rodokmenu | Tagged , , , | Zanechat komentář