Archív štítků: Vznik křestních jmen

Význam příjmení

Význam některých příjmení lze poměrně snadno odvodit. V České republice, zejména pokud jde o typická česká příjmení, je totiž ve většině případů příjmení odvozeno od nějakého přívlastku. Pokud tedy víte, jak před mnoha lety příjmení vznikla, lze si dát snadno jednu a dvě dohromady. Pokud jste ale o vzniku příjmení nikdy neslyšeli, pak čtěte a dozvíte se to!

Pokud bychom měli mluvit o důležitém datu v naší historii, byl by to bezpochyby rok 1786, kdy vládl císař Josef II. Ten se totiž zasloužil o Patent české posloupnosti a nařídil, aby byla jména děděna z otce na děti. Rodiče si tak za žádných okolností nemohli vybrat jméno pro své dítě, ale ze zákona, hlavně kvůli výběru daní, se dítě muselo jmenovat po svém otci. V českém jazyce je hlavně díky tomuto patentu nejvíce příjmení odvozeno právě od křestních jmen - jména a příjmení byla po mnoho let různě zdrobňována, byly k nim přidávány přívlastky nebo byla jména zkracována. Výjimkou ale rozhodně nejsou ani jména, která byla z větší části převzata z různých cizích jazyků, zejména pak z němčiny.

V současné době je možné na internetu najít naprosto bez problémů stránky, které se zabývají četností jmen a příjmení v České republice. Díky jednoduchému vyhledávači na konkrétních stránkách se tak můžete podívat, jak často a kde se nejčastěji vyskytuje jméno a příjmení, které je shodné s tím vaším.

Vložil Rodinná historie přijmení | Tagged , , , | Zanechat komentář