Archív štítků: Původ židovských příjmení

Židovská příjmení

Česká příjmení mají svou naprosto jasnou historii, která je obecně velmi dobrá známá a je velmi jednoduchá – rodinná historie příjmení je skutečnost, kterou si lze v mnoha případech celkem snadno odvodit už ze samotného názvu. U židovských příjmení to ale ani zdaleka není tak jednoduché, původ židovských příjmení by vydalo dokonce i za vědecké studium a všechny informace týkající se příjmení se více méně odráží v celém národu. Historie je nejen velmi dlouhá, ale bezpochyby i velice zajímavá, což židovská příjmení řadí mezi nejvýznamnější na světě.

Začátky židovských příjmení jsou datovány už ve středověku a velmi raném novověku, kdy byli lidé oslovováni jasně a srozumitelně. V první řadě to bylo jméno, následoval přídomek, který se nejčastěji vztahovat k tomu, kde konkrétní osoba bydlí nebo co vykonává za povolání. Židé se ale postupem času začínali stěhovat a často přicházeli z Německa nebo Rakouska, takže jejich příjmení bylo často židovskoněmecké. Poté byla některá židovská příjmení přímo zakázána a to císařem Josefem II. a Židé byli donuceni přijmout příjmení typicky německá. Zároveň byla zvolena jména a příjmení, která bylo možné využívat a která byla naopak zcela zakázána. A v tu chvíli se rozběhl obchod se jmény. Pokud totiž kdokoli chtěl jméno, které bylo na listině jako zakázané, musel za něj zaplatit a nebylo to právě málo. Kdo nebyl ochoten zaplatit, musel sáhnout po jméně německém.

Židovská příjmení a jejich původ je v dnešní době velmi náročné identifikovat a to hlavně díky některým úředníkům, kteří v minulosti dělali velké obchody s některými doklady. V dnešní době, pokud má někdo židovské příjmení, nutně to ještě neznamená, že je původem skutečně Žid – historicky je dokonce doloženo, že židovská jména nosí i ti, jejichž předkové z židovského prostředí nepocházeli.

Vložil Historie příjmení | Tagged , , | Zanechat komentář