Archív štítků: Změna příjmení v minulosti

Původ příjmení

Každé v současné době používané příjmení má svůj celkem jasný původ. Výjimkou samozřejmě nejsou ani veškerá česká příjmení, u některých z nich je původ možné snadno odvodit, některá vznikla například z aktuálního povolání našich předků, jejich bydliště, jejich zájmů nebo koníčků.

Existuje ale i velké množství českých příjmení, která nelze zařadit do žádné podskupiny nebo skupiny původu, některá byla odvozena podle barev, jiná zase údajně podle rostlin a některých živočichů. Seznam nejčastěji se vyskytovaných příjmení v České republice je možné najít o jeden článek níže a to včetně stručných informací o jejich původu.

V historii nebylo užívání příjmení povinností a nutnost jej nosit vznikla až za vlády císařovny Marie Terezie. Židům bylo v té době nakázáno, že si musí vzít příjmení německého původu a pokud tak neučiní, příjmení jim bude automaticky přiděleno. Jména se tak začala postupně určovat nejen podle místa bydliště, ale i na základě původu. Výjimkou samozřejmě nebyla ani posměšná příjmení, která byla udělována zpravidla náhodně. Do 19. století se navíc vyslovovalo psané -au- jako -ou-, což bylo později zcela zrušeno, ale příjmení tak tak jako tak zachována v celém svém názvu, jen se začala vyslovovat jinak.

V současné době lze narazit na obrovské množství poněmčených příjmení, za což nesou vinu hlavně tehdejší úředníci, kteří tuto skutečnost dělali schválně. Na základě některých vydaných spisů a prokázání této skutečnosti bylo následně povoleno, že si občané, kteří měli poněmčené příjmení, mohli příjmení měnit – tehdy byl za změnu takového příjmení účtován poplatek 5 Kčs, ale občané, kteří si chtěli změnit příjmení českého původu za tuto změnu zaplatili 125 Kčs.

Vložil Historie příjmení | Tagged , , | Zanechat komentář