Archív

Matrika online

Věnujete se sestavování rodokmenu a rádi byste pokročili ve svém bádání co možná nejdál? Pak jste zajisté začali velkou zpovědí svých příbuzných, kteří toho u vaší minulosti i o minulosti celé rodiny vědí zpravidla nejvíce. K různým informacím se dnes ale můžete bez problémů dostat i z matričních záznamů, evidenčních listů obyvatel nebo v různých archivech, které se přímo věnují veškerým záznamům v rámci obyvatel. Bádání po své vlastní minulosti nikdy nebylo snadné a ačkoli je internet velmi dostupným prostředkem, práci vám rozhodně nijak výrazně neusnadní.

Online matrika je pro všechny badatele výhodou hlavně z toho důvodu, že většina dochovaných záznamů je k dispozici přímo z domova. Nemusíte tak zdlouhavě cestovat do té či oné matriky – třeba i na druhém konci republiky, ve které se nacházejí kompletní záznamy o některých vašich příbuzných. Zkrátka a dobře si některé informace vyhledáte přímo ze svého domova. Tak jako tak se ale o bádání v pramenech neochudíte, protože záznamy jsou pouze zkopírovány, nikoli přehledně přepsány. V archivu jsou záznamy rozděleny na základě jednotlivých krajů, obcí a měst. Mimo jiné je vhodné znát buď datum narození svého příbuzného, nebo alespoň datum sňatku případně úmrtí. Nutno navíc zmínit, že v archivech se nenachází většinou ty osoby, jejich úmrtí nebo narození proběhlo v posledních několika letech.

Zpravidla se matriky dělí na základě doby, během které byly vedeny. Obecně se rozdělují na matriky neživé a živé. Podle jejich rozdělení je třeba začít s hledáním – na internetu najdete jen matriky mrtvé, protože některé záznamy žijících osob není možné veřejně prezentovat. Je-li ve vašem zájmu vyhledání některé živé matriky, je třeba se obrátit na matriční úřady, kde jsou zachovávány záznamy staré zhruba do sta let.

Vložil Matriční záznamy | Tagged , , , | Zanechat komentář

Matriky veřejně přístupné on line

Sestavujete rodokmen vaší rodiny nebo se jen chcete podívat, zda ten či onen nebyl vlastně vašim příbuzným? Důvodů, proč začít hledat některé své předky může být opravdu mnoho a práce už to není ani zdaleka tak časově náročná, jako tomu bylo například v minulosti. V dnešní době totiž už není nutné chodit stále dokola na matriky, kde jsou vedené veškeré záznamy a evidence všech obyvatel. Ačkoli se to zdá mnohým laikům i začátečnickým badatelům nemožné, veškeré informace jsou naprosto bez problémů a poplatků uvedeny na internetu.

Online matriky jsou dostupné každému, kdo chce nahlédnout do minulosti své vlastní rodiny nebo svých blízkých. Hledání v matričních záznamech není vůbec složité a je velkou výhodou, že veškerou činnost můžete uskutečnit z pohodlí svého domova. Jak ale postupovat při hledání v matričních záznamech? Tak snadné, jak to na první pohled vypadá, to rozhodně není. Na internetových stránkách veřejné matriky se nachází vyhledávač, na jehož základě je možné vyhledat danou osobu buď podle místa narození, nebo na základě církve. Jednodušší je místo narození, kde vám vzápětí bude nabídnuto několik desítek rozdělených záznamů. Záznamy jsou rozděleny podle různých let a bez roku narození nemáte prakticky šanci najít člověka, po jehož minulosti bádáte.

Nezapomínejte, že archivované záznamy jsou staré a rozhodně nebyly do systému přepisovány, ale jen okopírovány. K dispozici není žádný našeptávač ani pomocník, který by vám pomohl najít jméno, po kterém bádáte. Chce to tedy nejen dostatek času, ale i trpělivosti.

Vložil Matriční záznamy | Tagged , , , | Zanechat komentář

Rodokmeny a genealogie příjmení

Zajímali jste se někdy o historii svého příjmení? Nebo dokonce o historii vaší rodiny? Pokud ne, pak se můžete pustit do spletitého bádání, za kterým sice stojí hromada práce a času, ale zato perfektní výsledek – pokud vše bude šlapat jako hodinky samozřejmě. Historii vašeho příjmení nebude pravděpodobně tak těžké dohledat, jako je tomu právě u rodokmenu.

Chcete-li se seznámit s historií svého příjmení, je to prakticky stejný proces, jako kdybyste bádali po svých předcích. Protože právě vaši předkové mohou za to, že se jmenujete tak, jak se jmenujete. Bádání v rodokmenu se tedy rozhodně nevyhnete. Jistou výhodu mají ti, jejichž příjmení patří mezi jedno z nejčastěji se objevujících u nás – Novák, Svoboda, Novotný, Dvořák a mnoho dalších.

Vznik vašeho příjmení většinou zjistíte zcela náhodou při samotném bádání. Dostat se můžete k velmi zajímavým materiálům, které se přímo týkají vaší rodiny a možná narazíte i na informace, které se týkají vzniku vašeho příjmení. Informací o tom, jak by mělo vypadat pátrání po svých předcích, bylo už napsáno hodně. Nezapomínejte, že informace, které se k vám dostanou, byste si měli ověřit. Mějte tak alespoň dva nezávislé zdroje informací, které by se měly shodovat ve výsledcích. Genealogie se obecně zabývá hlavně hledáním předků, a pokud se vám nechce chodit po matrikách a vyhledávat v archivech, můžete se obrátit na odborníky, kteří za poplatek udělají veškerou práci za vás.

Historie vašeho příjmení může sahat dokonce až do zahraničí a ani zdaleka si nedokážete představit, do jak daleké historie by mohl váš původ příjmení zasahovat.

Vložil Genealogie příjmení | Tagged , , , | Zanechat komentář

Sestavení rodokmenu

Sestavení rodokmenu se stalo doslova hitem. Každý z nás chce přeci alespoň z části vědět, kdy byli jeho předkové, jak se jmenovali nebo jaké měli povolání. I takové drobné informace lze v současné době vyhledat, i když je to mnohdy opravdu náročné. Sestavování rodokmenu navíc není jen o zapisování jednotlivých jmen a dat na papír. Moderní technika už dávno pokročila a není se tak více méně čemu divit, že existují různé programy, s jejichž pomocí můžete sestavit rodokmen během pár minut.

Programy vám samozřejmě nevyhledají informace, ale slouží pouze k tomu, abyste jednotlivé rodinné vazby nemuseli malovat na papír. Pouze si je zapíšete v programu do požadované kolonky a je hotovo. Programy je možné spustit dokonce i na tabletu, některé navíc ani není nutné instalovat. Nejoblíbenější jsou pochopitelně programy, jejichž užívání je zcela zdarma a to i v případě, že je program nutné stáhnout do počítače. Většina programů, díky kterým si můžete sestavit rodokmen, jsou sice zdarma, ale vy si podle libosti za některé lepší funkce nebo vychytávky můžete připlatit. Mezi základní funkce programu by mělo být nejen zapisování jmen a drobných dat týkajících se jednotlivých osob, ale i například vložení fotografie, kterou následně bude možné přiřadit k požadovanému jménu.

Výběr vhodného programu pochopitelně závisí jen na vás, ale vždy byste měli dát na dobré rady a vybrat tak jen to nejlepší. Ideální jsou takové programy, které mají zároveň databázi, do které jste automaticky zařazeni i vy se svým rodokmenem. Jednotlivé rodokmeny jsou pro ostatní uživatele viditelné a snadno by se vám mohlo stát, že během bádání narazíte například na své příbuzné v některém rodokmenu jiného uživatele.

Vložil Rodinný rodokmen | Tagged , , , | Zanechat komentář

Jak sestavit rodokmen

Různých informací o tom, jak sestavit rodokmen, padla už celá řada. V dnešní době není sestavení rodokmenu tak moc složité, jako tomu bylo například v minulosti. A to zejména díky poměrně snadno dostupným informačním zdrojům, z nichž jedním z nich je právě internet. S pomocí internetu a dochovaných záznamů na matrikách se můžete dostat k různým informacím a některým vašim předkům.

Zatímco v minulých letech, když se právě naši předkové snažili sestavit rodinný rodokmen, se muselo každé jméno pečlivě zapisovat na papír nebo se dokonce maloval všem dobře známý velký rodokmenový strom, dnes je tomu jinak.

Moderní technika vám v tomto směru ušetří spoustu času a práce, který byste za normálních okolností strávili jen samotným zapisováním jmen a dat na papír.

Na všechno si totiž můžete stáhnout program, pečlivě jednotlivé údaje zapisovat a nakonec si vše necháte vytisknout.

Sestavení rodokmenu pro vás bude o něco jednodušší, pokud budete mít k dispozici alespoň nějaké informace o své rodině, případně o některých členech vaší rodiny, kteří jsou k vám blíže – prarodiče, praprarodiče, apod. Nejen že se od nich můžete dozvědět celou řadu informací o některých předcích, ale navíc vám mohou poskytnout i některé rodné listy, křestní listy a další dokumenty, které se jakkoli vztahují k historii vaší rodiny. Bádání po předcích se tak pro vás může stát podstatně jednodušší.

Hledat můžete na internetu, ale první vaše kroky by rozhodně měly směřovat právě na některou matriku, kde se vám dostane některých dochovaných záznamů, na nichž pak můžete stavět a bádat dál. Informace by měly být ověřeny, proto byste měli hledat alespoň u dvou zdrojů. Pokud si nebudete vědět rady se sestavením rodokmenu, nebo budete potřebovat pouze poradit, rozhodně se obraťte na některého genealoga. V České republice jich najdete hned několik.

Vložil Jak hledat | Tagged , , , | Zanechat komentář

Rodokmen zdarma

Možná i vy jste jedním z těch, kdo se čas od času zamyslí nad svými předky. Bezpochyby každého zajímá, z jaké pochází rodiny a kdo byli jeho předkové. Čím dřív se rozhodnete sestavit rodokmen, tím lépe. Ačkoli jde o bádání, které je navíc časově velmi náročně, jde o nesmírně zajímavou činnost, která se vám možná ve finále zalíbí natolik, že se budete chtít sestavováním rodokmenu zabývat i nadále. I když třeba jen pro zábavu.

Rodokmen je možné sestavit prakticky zcela zdarma jen s vlastními náklady, ale to jen v případě, že si jej budete sestavovat zcela sami.

Ještě než se do bádání své rodiny pustíte naplno, měli byste vědět, že nic nemusí být hned a že jde o proces, který vám zabere i několik měsíců. Nejvíce času budete trávit právě na matrikách, kde najdete nejvíc informací o celé vaší rodině. Ptáte se, jak v matrikách vyhledávat a na jakou matriku se vlastně zaměřit? Poradíme vám!

Matriky se obecně rozlišují na matriky archivované a živé matriky. Jak už ze samotného názvu plyne, v archivních matrikách najdete starší záznamy, které již byly vyřazeny z živých matrik, do nichž se zapisuje i nadále. Ideální je, pokud máte k dispozici rodný či křestní list svého předka – případně i oddací list nebo jiný dokument, který má co do činění se zápisem na matrice. Na základě tohoto dokumentu si budete muset zjistit, na jakém obecním nebo farním úřadě byla ona osoba zapsána a pod jakou matriku se tedy vztahuje. Nezapomínejte, že na každé matrice se budete muset prokázat dokladem, že jste skutečně příbuznou osobou té osoby, po níž chcete bádat. Mnohdy to není jednoduché, ale máte-li k dispozici veškeré dokumenty, rozhodně vám bude vyhověno a umožněno nahlédnutí do archivů.

 

Vložil Rodinný rodokmen | Tagged , , , , | Zanechat komentář

Program na rodokmen

Rodokmen je možné sestavit hned několika způsoby. Tím nejjednodušším je samozřejmě varianta, že si zaplatíte odborníka, který veškerou poměrně náročnou práci odvede za vás. Pro mnohé jde ale o poměrně finančně náročnou variantu a na jednu stranu se tak rozhodně není čemu divit, že si nakonec někteří z nás snaží sestavit rodokmen vlastními silami. Na jednu stranu je to záležitost poměrně náročná, ale na druhou stranu je to velmi příjemné a rozhodně se nebudete nudit, jak si možná teď myslíte. Začít můžete dokonce u některého z počítačových programů, který vám pomůže sestavit rodinný rodokmen do posledního detailu.

V současné době je vám k dispozici hned několik programů, které dokonce nemusíte ani instalovat. Některé programy totiž bez problémů vyhledáte a spustíte online, aniž by vás to stálo příliš mnoho námahy. Následně budete postupovat podle toho, co vám program napovídá. Více méně jde jen o vyplňování jednotlivých volných políček, kde se budou nacházet celá jména a příjmení, na která budou navazovat další.

Nezapomínejte, že program vám nevytvoří rodokmen jako takový. Jednotlivá jména si budete muset vyhledat zcela sami a to nejčastěji prostřednictvím patřičných matrik. Online sestavení rodokmenu vám pomůže jen v tom, že se pro vás stane rodokmen přehledný a následně si jej můžete například uložit a vytisknout.

Programů je hned několik a sami musíte vyzkoušet ten, který vám nejvíce vyhovuje. Pokud vám bude stačit pouze prázdná kolonka na jméno, pak vybírejte z těch nejjednodušších. Naopak náročnější programy jsou ty, kde ke jménu můžete dokonce připisovat nějaké poznámky, jako bylo například zaměstnání nebo vztahy v rodině.

 

Vložil Sestavení rodokmenu | Tagged , , , , | Zanechat komentář

Matrika rodokmeny

Matrika je nezbytným místem pro každého, kdo potřebuje sestavit rodokmen. A jsou to právě jednotlivé matriky, díky kterým se nejen badatelé, ale i běžné osoby mohou dostat k informacím o své rodině.

V matrikách jsou uloženy veškeré velmi důležité dokumenty, které se přímo týkají jednotlivých obyvatel města. Pro každé město je dána alespoň jedna matrika – matriku můžete znát i z jiného hlediska, například jako místo, kde se vydávají rodné či úmrtní listy. Na matriku rovněž rodiče musí zapsat své právě narozené dítě. Jména obyvatel se zde zakládají do jednotlivých spisů a některé opravdu staré spisy jsou již zařazeny do speciálních archivů. Jde o spisy staré i několik desítek let.

V matrikách můžete dokonce hledat i online. Jde o poměrně jednoduchý způsob, jak se dostat k některým informacím, které se přímo týkají vašich blízkých nebo zcela neznámých osob. A protože v online matrikách může hledat prakticky každý a navíc zcela zdarma, rozhodně v nich nenajdete informace, které by byli pro člověka jakkoli osobní. Veřejné informace jsou tak velmi omezené na rozdíl od toho, když zajdete přímo na některou z matrik ve vašem okolí. A jsou to právě matriky, díky nimž se vám podaří sestavit rodokmen vaší rodiny.

Vyhledávání v matrikách není ale rozhodně jen tak. Nahlédnutí do některých spisů vám bude umožněno jen v případě, že předložíte, že jste skutečně blízkým nebo vzdáleným příbuzným dané osoby nebo rodiny. Pouze na základě takového dokumentu – o jeho získání se můžete informovat právě na některých matrikách nebo i na internetu, vám bude umožněno nahlédnutí do dokumentů.

Vložil Bádání v archívech | Tagged , , , | Zanechat komentář

Jak zjistit rodokmen rodiny

Máte již sestavený rodinný rodokmen? V současné době rozhodně nejste sami a není se čemu divit. Kdo by nechtěl vědět, kdo byli členové jeho vlastní rodiny? Sestavení rodokmenu není nijak jednoduchá a nenáročná záležitost.

Pokud jste odvážní, máte dostatek času, sil a trpělivosti, můžete se do sestavení rodokmenu pustit dokonce i sami. Navíc sami uvidíte, že je to činnost nesmírně zajímavá, i když poměrně zdlouhavá, pokud jste v tomto směru absolutním amatérem a nemáte se sestavováním rodokmenu žádné zkušenosti.

V současné době se touto činností zabývá hned několik odborníků a máte-li zájem, můžete se na ně v rámci sestavení rodokmenu obrátit. Ušetří vám to sice čas, ale zato jde o něco finančně náročnější variantu. Sestavujete-li rodinný rodokmen zcela sami, rozhodně je nutné, abyste věděli, kde správně hledat. Informačních zdrojů je celá řada a zaměřit byste se měli zejména na ověřené matriky, byť ty, které jsou online. Obecně se ale doporučuje, aby byly informace týkající se některých rodových linií vaší rodiny, ověřeny alespoň od dvou zdrojů. Můžete si tak být absolutně jisti tím, že jde o věrohodnou informaci a dobrý zdroj, který můžete nadále doporučit někomu jinému.

Začátky vašeho hledání by měly být hlavně na matrice. Některé matriky jsou dokonce k dispozici online, ale spolehněte se především na ty klasické, kamenné. Neježe v nich najdete celou řadu informací, ale navíc si budete moct nechat poradit, pokud si nebudete vědět s některými údaji nebo dokumenty. Předem byste si navíc měli ověřit, zda vám budou některé spisy a dokumenty zpřístupněny.

Nezapomínejte, že sestavení rodinného rodokmenu není nijak jednoduchá záležitost. Pokud nemáte na tuto činnost chuť ani čas rozhodně se svěřte do rukou odborníkům, kteří vám během několika měsíců sestaví rodinný rodokmen do nejmenšího detailu.

Vložil Jak hledat | Tagged , , , | Zanechat komentář

Genealogické DNA testy

Lidské DNA nejde nijak nahradit a každý z nás je něčím výjimečný. Není to totiž jen naše osobnost, ale je to právě DNA, kterým se lišíme od každého člověka na světě. DNA si neseme po generace a díky tomu je právě možné zjistit, zda ten či onen by na základě stejného nebo alespoň hodně podobného DNA vašim příbuzným. Díky některým chromozomům DNA, které jsou přenášeny z otce na syna, je i po letech možné zjistit, kdo byli vaši předci, prapředci a to vše na základě otcovské linie, která se předává už po staletí. Určení jednotlivých předků rozhodně není tak jednoduché, jak to může na první pohled vypadat a navíc jde o záležitost, která je finančně velmi nákladná. Zato jde o jeden z nejpřesnějších způsobů, jak zjistit, kdo byl vašim přímým příbuzným.

Genealogické testy DNA je možné udělat i na základě mateřské rodinné linie, protože každý potomek si pochopitelně vezme i kousek matčina DNA. Testy DNA jsou v současné době prováděny hned na několika lékařských klinikách a výsledky můžete mít doma už během několika dní.

Genealogické testy je mnohdy dokonce možné objednat na internetu, aniž byste museli kamkoli chodit. Po objednání vám bude domů doručena zásilka s několika kartáčky a tyčinkami, s jejichž pomocí snad odeberete svou vlastní sliznici z dutiny ústní. Přiložen je pochopitelně i návod k tomu, jak vše správně provádět, kam zásilku zase odeslat apod.

Na některých lékařských klinikách jsou genealogické testy DNA prováděny jen na základě odběru krve a v tomto případě je samozřejmě nutné, abyste se na kliniku dostavili. Genealogické testy DNA jsou poměrně přesné, ale vždy doporučujeme osobní návštěvu kliniky a to už jen z toho důvodu, že cena může přesahovat i několik tisíc korun.

Vložil Hledání předků | Tagged , , , , , | Zanechat komentář